CuTex - Koper Composiet Wortelbarrière

CuTex is een doorlaatbare geocomposiet wortelbarrière bestaande uit een koperen plaat die mechanisch is ingekapseld tussen een geweven polypropyleen geotextiel en een hoogsterkte niet-geweven polypropyleen geotextiel. CuTex functioneert niet alleen als een fysieke barrière, maar ook als een chemische barrière.

GeoSynthetics leveren sinds 1990

Neem een kijkje op onze downloads voor meer informatie

Kopercomposiet Wortelbarrière voor de bestrijding van invasieve plantensoorten

CuTex is een doorlatend geocomposiet wortelbarrièresysteem dat bestaat uit een speciaal geformuleerde koperen plaat die mechanisch is ingekapseld tussen twee zeer sterke geotextiles. CuTex werkt door het veilig vrijgeven van Cu2+ ionen om de wortelgroei te remmen. De koperionen creëren een lokale zone van remming die, wanneer benaderd door worteluiteinden, deze een progressieve ineenstorting doet ondergaan.

Het koper fungeert als een signaallaag waar alle planten hun groei van afwenden. CuTex geeft slechts minieme hoeveelheden van het koperion af en is een veilige, maar doeltreffende wortelgroeiremmende stof.

CuTex kan directe bescherming bieden tegen invasieve onkruiden en planten. Met name het risico van Japanse duizendknoop voor omgevingen zoals infrastructuur en funderingen van nutsbedrijven, in een breed scala van sectoren, waaronder de bouw, snelwegen, spoorwegen en water.

CuTex fungeert niet alleen als een fysieke barrière, met een sterke en duurzame geotextiles, maar ook als een chemische barrière. Het werkt door Cu2+-ionen in oplossing vrij te geven. Confocale laserscanningmicroscopie en differentiële contrastinterferentiemicroscopie werden gebruikt om de morfologie te analyseren van worteltoppen die werden gekweekt in de aanwezigheid en afwezigheid van CuTex. De resultaten toonden aan dat worteltoppen, wanneer zij de remmingszone naderen, een progressieve ineenstorting ondergaan. De delende cellen in het uiterste puntje van de wortel (de meristeem) sterven af en de cellen boven de meristeem differentiëren.

De lokale kopertoxiciteit heeft alleen invloed op de wortel die blootgesteld wordt aan de remmingszone, waardoor CuTex een veilig en effectief materiaal is om de wortelgroei te blokkeren. Na verloop van tijd geeft CuTex Cu2+-ionen af aan de bodem, waardoor een effectieve chemische barrière ontstaat.

Cutex is onafhankelijk getest door The Centre for Plant Science van de Universiteit van Leeds; het onderzoek bevestigde dat Cutex een veilige en doeltreffende barrière vormt voor Japanse duizendknoop en andere invasieve soorten.

Bodemlagen samengebonden door de wortels (links) vs. monster waar CuTex werd gebruikt: wortels werden opgesloten in de bovenste laag (rechts).
Bodemlagen samengebonden door de wortels (links) vs. monster waar CuTex werd gebruikt: wortels werden opgesloten in de bovenste laag (rechts).
Japanse duizendknoop

Hoewel Japanse duizendknoop als de meest agressieve van de invasieve plantensoorten wordt beschouwd, worden ook andere planten binnen deze categorie gegroepeerd: de wetgeving vindt deze even belangrijk.

Japanse duizendknoop beïnvloedt zowel natuurlijke als kunstmatige habitats: het is bijzonder geschikt voor oevergebieden, waardoor fragmenten van de plant zich stroomafwaarts kunnen verspreiden waar zich ook nieuwe kolonies kunnen vormen. Het komt ook voor in koloniserende kunstmatige habitats zoals bermen, spoorwegen en braakliggende terreinen.

De plant wordt voornamelijk verspreid door wortelstokfragmenten die zelfs wanneer minder dan 1g in gewicht mogelijk een nieuwe duizendknoopskolonie kunnen vormen. Naast de beweging in het water kan de plant ook worden verspreid via tuinafval, vliegenvangers en machines op bouwplaatsen. In gevestigde kolonies kan de wortelstok zich tot 7 meter uitstrekken, terwijl planten meestal 2-3 meter hoog zijn met volwassen bladeren tot 120 mm lengte.

De grote omvang van de installatie resulteert in een aanzienlijke visuele impact op de omgeving waar deze zich voordoet. Het kan ook aanzienlijke schade toebrengen aan het getroffen gebied: Japanse knoeiwieren stugge wortelstokken kunnen door asfalt, bouwfundamenten, betonnen steunmuren en zelfs rioleringen duwen.

Het concurreert met andere soorten die van invloed zijn op de tuinbouwprogramma's. Het beïnvloedt de esthetiek door de ophoping van zwerfvuil in dicht struikgewas, wat ongedierte in de hand werkt. Het verhoogt ook de onderhoudskosten van gebouwen. De grote aantasting van niet-inheemse planten langs rivieren, hagen en spoorwegen kan ook de lokale ecosystemen verstoren door de migratie van inheemse planten en dieren te blokkeren, wat enorme kosten met zich mee kan brengen voor de ontwikkeling en regeneratie van de grond, omdat verontreinigde grond als gecontroleerd afval moet worden behandeld.

Bovendien kan duizendknoop spoorseinen en road -borden aan het zicht onttrekken en struikelgevaar veroorzaken in bestrating. Japanse duizendknoop kan dus buitensporige kosten veroorzaken voor herstel, vervolging en/of schadeclaims, met name van naburige terreinen, fysieke schade aan gebouwen en verharde oppervlakken en schade aan het milieu (door de herhaalde toepassing van herbiciden).

Bijgevolg bestaat er wetgeving om de verdere verspreiding ervan te verbieden. In het Verenigd Koninkrijk is het bijvoorbeeld een overtreding om Japanse duizendknoop in het wild te planten of op een andere manier te laten groeien of om zich te verspreiden op grond van de Britse Wildlife and Countryside Act 1981. In het kader van de UK Environmental Protection Act 1990 wordt geknoopt plantaardig materiaal ook geclassificeerd als gecontroleerd afval.

Het is niet illegaal om Japanse duizendknoop op je land te hebben, maar de wetgeving vereist dat je dat wel doet:

  • Voorkom dat invasieve uitheemse planten op uw land zich in het wild verspreiden en overlast veroorzaken.
  • Voorkom dat schadelijk onkruid op uw land zich verspreidt naar het terrein van een buurman.

U kunt een boete krijgen tot £5,000 of naar de gevangenis worden gestuurd voor maximaal 2 jaar als u toestaat dat verontreinigde grond of plantaardig materiaal van het afval dat u overbrengt, zich in het wild verspreidt.

CuTex Testen
CuTex Gebruik en installatie
Productinformatie

Erkend verdeler voor CuTex

Meer informatie

Meer informatie

Download ondersteunende literatuur, waaronder productinformatiebladen, ontwerpinformatie en casestudies.